پایان نامه

پایان نامه مدیریت:شناسایی شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا ) قاچاق کالا 2-3-1- تاریخچه قاچاق کالا سایت منبع برای نشان دادن سابقه و گستره موضوع قاچاق در بستر زمان ،ناچاریم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – تحقیقات خارجی: 1- آدم [1]و وگینزبرگ[2] برای تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل سیاست های افزایش اشتغال و تولید و سیاست ادامه مطلب…

By 92, ago