پایان نامه مدیریت:شناسایی شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا ) قاچاق کالا 2-3-1- تاریخچه قاچاق کالا سایت منبع برای نشان دادن سابقه و گستره موضوع قاچاق در بستر زمان ،ناچاریم تاریخ آن را در جهان وایران ورق بزنیم. لذا کوشش خواهیم نمود این پیشینه را ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد:ارائه شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – تحقیقات خارجی: 1- آدم [1]و وگینزبرگ[2] برای تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل سیاست های افزایش اشتغال و تولید و سیاست های محدود کننده فعالیت های غیر رسمی، مدل کلان کوچکی ساختند که شامل یک بخش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل