پایان نامه درباره داعش/:تشکیلات اداری داعش

رئیس: «ابوبکر البغدادی» ( که از تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۰ و پس از کشته شدن «ابوعمرو البغدادی» ریاست این گروهک را برعهده گرفت) نخست‌وزیر: «ابوعبدالله الحسینی» سخنگوی رسمی: «محمد العدنانی الشامی» وزیر جنگ: «ابوسلیمان العراقی» سرپرست والیان: «شیخ عبدالناصر» عضو کمیته شرعی: «ترکی البن علی»، «عثمان نازح»، و «ابوحذیفه البطاوی» ادامه مطلب…

تعریف شرکت‌های تجاری

الف- سرمایه شرکاء  که باعث ایجاد و روند انجام موضوع شرکت می‌شود. ب- شخصیت شرکاء که در ایجاد و تامین و ادامه شرکت نقش آفرینی می‌نمایند. همچنین در انواع شرکت‌های تجاری، مباحث بنیادی از جمله تعدد شرکاء و موضوع فعالیت و تراضی و مشروعیت تشکیل شرکت، ماهیت آورده و سرمایه ادامه مطلب…