پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با در نظر داشتن تأثیر میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان مدل بلوغ مدیریت استعداد مدل بلوغ مدیریت استعداد یک چارچوب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA در شرکت سایپا

  سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA 4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه شیوه ارزیابی  360 درجه که اکثراً در مجموعه‌های صنعتی کاربرد داشته ادامه مطلب…

By 92, ago