پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید از زمانی که هزینه خرید پیش روی هزینه کل تولید افزایش می‌یابد، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان انتخاب تجهیزات جهت اجرای CMبا استفاده از تکنیک‌ها‌یANP وTOPSIS فازی(درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

  عنوان کامل پایان نامه :  انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران ) فرضیات پژوهشی هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی تجهیزاتی می ادامه مطلب…

By 92, ago