پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید از زمانی که هزینه خرید پیش روی هزینه کل تولید افزایش می‌یابد، ادامه مطلب…

By 92, ago