پایان نامه

پایان نامه بررسی عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران بیمه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ادامه مطلب…

By 92, ago