پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه …

3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده …………………………………………………100 3 – 11 – دلایل مخالفان انحصار عیوب… …………………………………………………101 3 ـ 12 ـ خلاصه اقوال: …………………………………………………106 نتیجه‌گیری: …………………………………………………109 پیشنهادات: …………………………………………………114 استفتائات: …………………………………………………117 فهرست منابع و مآخذ: …………………………………………………126چکیده:فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

الحمدلله الذی لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِی نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّی حقَّه المجتهدون الذِی لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاهِ علی رسُلِه نبیِّ الرَّحمه و إمام الأئِّمه و سراج الأُمَّه و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحه و مثاقیل الفضل الرّاجحه. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55 بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55 الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56 ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56 مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55 گفتار ادامه مطلب…

پایان نامه حق سکوت متهم:-حق سکوت متهم در استرالیا

نظام حقوقی استرالیا شباهت بسیاری به نظام حقوقی انگلستان دارد. حق سکوت متهم در نظام حقوقی این کشور پذیرفته شده است. بر پایه ی مقررات این کشور، نه دادستان و نه دادرس نمی توانند از سکوت متهم در زمان دستگیری یا پس از آن استنباط مخالف به عمل آورند. اگر ادامه مطلب…