طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری

مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958 در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه شد. از جمله­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

دکتر مسعود امانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: 1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش…………………………………………………………………………………1 2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3 3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5 4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5 5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………..5 6- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………………………….5 بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)………………………………………………………………………………………7 ادامه مطلب…