مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت …

هر یک از موارد فوق با ساختار اقتصادی،فرهنگی و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگی دارد. اما مطالعات نشان داده­اند که پیامدهای سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت ادامه مطلب…

By 92, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان:روش‌های جبران خسارت

جبران عینی که گاه با عنوان اعاده‌ي وضع پیشین زيان ديده  یا ترمیم جنسی  از آن یاد می‌شود، یکی از طرق مهم و رایج جبران خسارت در حقوق کشورهای مختلف است و از مسائل مسئولیت ادامه مطلب…

By unizoa, ago
حقوق

پایان نامه مسئولیت مدنی بانك مركزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشكستگی

عنوان: مسئولیت مدنی بانك مركزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشكستگی بهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک

فهرست مطالبچکیده 1مقدمه. 2بیان مساله. 2ضرورت انجام تحقیق.. 5اهداف تحقیق.. 6سوالات تحقیق.. 6فرضیه‌های پژوهش… 6اهداف کاربردی تحقیق.. 7بخش اول: مفاهیم و کلیات… 81ـ1 تعاریف… 91ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت… 91ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 101ـ1ـ3 مفهوم تأخیر. 121ـ1ـ4 ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت

عنوان ………………………………………………………….. صفحهسرآغازچکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….2- 1اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟…………………………………………………………………….. ………………… 2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………6-3انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………..7اهمیت واهداف موضوع……………………………………………………………………………………………………………..8شیوه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………8سئوالات و فرضیه های رساله……………………………………………………………………………………………………9-8پیشینه تاریخی موضوع………………………………………………………………………………………………………….13-10فصل اول:دولت و مسئولیتگفتار اول:مفهوم دولتمبحث اول :مفهوم لغوی دولت…………………………………………………………………………………………….15-14مبحث دوم ادامه مطلب…

By 92, ago