پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر …

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث………………………………………………………………………….. 94 گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا…………………………………………..95 مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی………………………………… 98 گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده…………………………………………………… 98 بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت……………………… 98 […]

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- قسمت 3

با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک […]

توسط 92، قبل

پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان  خرداد   1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون […]

پایان نامه ارشد درباره:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

‌ عنـوان بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ استاد راهنما دکترعبداله صدیقیان   استـاد مشاور دکتراحمد دهقانی تابستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهـــرســـت              صفحه مقدمه 1 فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع […]

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

  عنوان: تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار استاد راهنما: جناب آقای دکتر استاد مشاور: جناب آقای دکتر   بهار1395 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1-مقدمه. […]

دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت حقوقی تبدیل تعهد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده   قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی […]

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در […]

دانلود پایان نامه ارشد : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی

ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی استاد راهنمادکتر مجتبی نیکدوستی مرداد ماه 139۴   (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : عنوان                                             فهرست                                     صفحهچکیده    ۱مقدمه     ۲فصل اول-کلیات    ۳بیان مسئله    ۳سوالات تحقیق     ۳فرضیه تحقیق […]

پایان نامه حقوق: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

چکیده شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب […]

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

استاد راهنما: دکتر سیدجعفر هاشمی باجگانی استاد مشاور: دکتر محمدرضا فلاح برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده…………………………………………………………………………………………………………أ‌ مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1 بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 5 فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………. 6 مبحث […]