حقوق

پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

  مقدمهشروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب

عنوان: بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب استاد راهنما: دکتر علیرضا شریفی پاییز 1395 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی تحلیلی ماهیتی امین در قانون مدنی و تجارت

استاد راهنما: جناب آقای  دکتر محمد نوروزی استاد مشاور: جناب آقای دکتر عالم زاده زمستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده با ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد : تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه حقوق: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

فهرست مطالب: چکیده 1 مقدمه. 2 الف) بیان مساله. 2 ب) سوابق مربوط.. 3 د) سوالات اصلی و فرعی.. 4 ح) فرضیه ها 5 د) اهداف تحقیق.. 5 ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی مساله رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع  6 مقدمه  7 1-1صولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. 7 1-2-تعریف خلع  8 1-3- طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است: 9 1-4-رجوع از ادامه مطلب…

By 92, ago