پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت 2

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107 2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111 2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112 نتیجه‌گیری: ………………………………………………………….114 پیشنهادات: ………………………………………………………….115 منابع: ………………………………………………………….117 پیوست: ………………………………………………………….122 چکیده در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این […]

انواع شرط در فقه امامیه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا”. بند ب: شرط باطل غیر مبطل شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در  است: شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. […]

شرط در فقه امامیه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

    می‌داند به طور حقیقی شرط ابتدائی را شامل نمی‌شود. به اعتقاد فاضل نراقی شرط سبب تقیّد لزوم عقد بر انجام آن می‌شود یعنی لزوم و استمرار عقد معلق بر شرط است. نتیجه اینکه با انتفای شرط بقای عقد متزلزل شده و صاحب شرط دارای اختیار فسخ می‌شود (نراقی،1417، […]

پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تابستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی […]

پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پاییز 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت […]

پایان نامه  مطالعه­ ی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه

1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در […]

پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)

تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)   تابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

دانلود پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل استفهرست مطالبعنوان                                                                                 صفحهچکیده:   ………………………………………………….1   مقدمه:      ………………………………………………2فصل اول : کلیات  …………………………………………………….61-1:تعاریف …………………………………………….7 1-1-1 : طلاق […]

پایان نامه تبلیغات بازرگانی درفقه امامیه،حقوق ایران وحقوق بین الملل

فهرستچکیده : 1مقدمه : 21) بیان مسأله :…………… 22)  اهمیت وضرورت انجام تحقیق: 23) مرورادبیات وسوابق مربوطه :…………… 34)جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق: 45)اهداف مشخص تحقیق   46)سؤالات تحقیق: 47)فرضیه‏های تحقیق: 58)روششناسی تحقیق: 59) ساختارتحقیق   5فصلاول : کلیات    7مبحث اول : تعاریف،مفاهیم وابعادحقوق تبلیغات بازرگانی   8گفتاراول : تعریف حقوق تبلیغات بازرگانی   […]

پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل استفهرست مطالبعنوان                                                                                                               صفحهفصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….11- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….12- […]