پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست 4/1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام […]

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شهریور   1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی […]

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در ارتباط با مسئولیت کیفری

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در ارتباط با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شهریور   1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : […]

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

فهرست مطالبعنوان _______________________________________________صفحهچکیده: 1مقدمه. 1الف _ بیان مسئله. 1ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق): 2ج _ سوابق مربوط.. 2د _ فرضیه های تحقیق.. 3ه _ اهداف تحقیق.. 3و _ هدف کاربردی تحقیق.. 3ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق.. 3ح _ نوع شیوه کار 4کلیات… 5طرح بحث وتقسیم مطالب… 5تعریف اضطرار […]

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

زیرا كودكان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌كننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.       كودك موجودی است كه جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگی می‌باشد. به خاطر ظرافت و آسیب‌پذیر بودن این موجود ظریف، […]

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

عنوان: بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم استاد راهنما: دکتر سعید مولوی تابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان                      صفحه چکیده: 1 فصل نخست: کلیات پژوهش 2 1-1-مقدمه: 3 1-2-بیان مسئله: 5 1-3-اهداف پژوهش: […]

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

عنوان بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل استاد : دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی بهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با […]

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم

بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم استاد راهنما دکتر عباس عرب خزائلی استاد مشاور دکتر مهدی سلیمی بهار 1395 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده 1 مقدمه. 2 فصل اول-کلیات تحقیق.. 5 1-بیان […]

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

عنوان بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر استاد راهنما دکتر سید مهدی احمدی استاد مشاور دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی بهار 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده منزل یا ملک افراد به عنوان […]

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای

  عنوان بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای   استاد راهنما سید عسکری حسینی مقدم پاییز 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده تبیین نقش ریسک و احتمال در درآمدزایی یکی از مباحث […]