حقوق

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست 4/1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شهریور   1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در ارتباط با مسئولیت کیفری

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در ارتباط با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شهریور   1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

فهرست مطالبعنوان _______________________________________________صفحهچکیده: 1مقدمه. 1الف _ بیان مسئله. 1ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق): 2ج _ سوابق مربوط.. 2د _ فرضیه های تحقیق.. 3ه _ اهداف تحقیق.. 3و _ هدف کاربردی تحقیق.. 3ز _ جنبۀ ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

زیرا كودكان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌كننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.       كودك موجودی است كه جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

عنوان: بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم استاد راهنما: دکتر سعید مولوی تابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم

بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم استاد راهنما دکتر عباس عرب خزائلی استاد مشاور دکتر مهدی سلیمی بهار 1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

عنوان بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر استاد راهنما دکتر سید مهدی احمدی استاد مشاور دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی بهار 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای

  عنوان بررسی فقهی و حقوقی عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای   استاد راهنما سید عسکری حسینی مقدم پاییز 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل ادامه مطلب…

By 92, ago