پایان نامه با موضوع اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

موضوع: اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی استاد راهنما: دکتر عیسی مقدم استاد مشاور: دکتر رضا مقصودی سال تحصیلی: 1392   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه […]

پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

سازش و داوری در امور حسبی شهریورماه 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی […]

پایان نامه داوری زن در فقه و حقوق ایران

داوری زن در فقه و حقوق ایران بهار 1394     چکیده در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینكه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع كرد ند به این جهت بوده كه سیستم قضایی […]

پایان نامه شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

  مقدمه ———————————————————————————– 1 کلیات ———————————————————————————– 4 بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه های مجهول و مهم)————————- 4 سوال اصلی و محوری تحقیق———————————————————– 5 اهمیت تحقیق———————————————————————- 5 ضرورت تحقیق———————————————————————- 5 سوالات تحقیق———————————————————————- 6 فرضیه تحقیق———————————————————————– 7 (1-6).فرضیه اصلی——————————————————————- 7(2-6).سایر فرضیه ها—————————————————————– 7 سوابق مربوطه———————————————————————– 8 اهداف تحقیق———————————————————————– […]

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل استفهرست مطالبچكیده 1مقدمه. 3فصل اول-كنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15مبحث […]

پایان نامه حق شرط غیرقانونی و آثار آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است عنوان          صفحهچکیده 1مقدمه. 2فصل اول : کلیات… 31- بیان مسئله. […]

پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل استفهرست :مقدمه                                                                                                 1فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی […]

پایان نامه آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه […]

حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران

1- وقتی صحبت از اجرای رای می­شود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه می­شویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیش­بینی کرده­اند. این قوانین نسبتاً سخت­گیرانه و گستره­ی نظارتی وسیع­تری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث […]

– تعلیق رای داوری در کشور مبداء

همچنین کنوانسیون در صدد بوده تا در این دو قسمت یعنی قسمت ه (1) ماده ی پنج و ماده ی شش، حقوق طرفین رای داوری را به نوعی حفظ نماید. به محکوم علیه با دادن حق اعتراض به اجرای رای و به محکوم له با دادن حق درخواست تامین مناسب […]