مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- قسمت 3

با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران- قسمت 2

ز – ورود ثالث……………………………………………………………………………………………77 ح – ارائه اسناد جدید…………………………………………………………………………………..78 ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه…………………………………………………………………..80 ی – دعوی تقابل……………………………………………………………………………………….80 ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل……………………………………………………………….81 ل – جهات دیگر تجدید جلسه………………………………………………………………………..82 فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

استاد راهنما : دکتر ایوب احمد پور استاد مشاور: دکتر علی شهسواری  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

استاد راهنما: دکتر سیدجعفر هاشمی باجگانی استاد مشاور: دکتر محمدرضا فلاح برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده…………………………………………………………………………………………………………أ‌ مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1 بخش یکم:موضوع شناسی دعوای ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

دکتر حسین سیمایی استاد مشاور: دکتر مهدی حسن زاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1 الف: بیان موضوع……………………………………………………………………………………………..1 ب: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………2 ادامه مطلب…

By 92, ago