رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم ادامه مطلب…

By 92, ago
رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان

نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از ادامه مطلب…

By 92, ago
رشته مدیریت

پایان نامه ارشد:ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای درحال‏توسعه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی را به ارمغان آورد. این بخش نه تنها قادر به ایجاد اثرات مثبت اقتصادی مستقیم است بلکه ‏می‏تواند برای سایر بخش‏ها نیز به عنوان محرکی عمل کرده و موجب شکوفایی آنها شود. از جمله این بخش‏ها صنایع دستی است. هدف این تحقیق آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در شکوفایی صنایع دستی ایران است. به این منظور، نخست با بررسی ادبیات مربوط به شناسایی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی پرداخته شد، سپس نظر صنعتگران فعال این صنعت(در شهر تهران) مورد پرسش قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین‏های محاسبه شده نظرات صنعتگران بالاتر از حد متوسط بوده وآنان معتقدند توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی صنایع دستی؛ افزایش کارآفرینی، افزایش درآمد و افزایش اشتغال در این بخش ‏می‏شود. واژگان کلیدی: صنایع دستی، اثرات اقتصادی، توسعه گردشگری،کارآفرینی، اشتغال،درآمد

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

 گرایش بین­الملل موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی استاد راهنما دكتر منوچهر توسلی نائینی استاد مشاور دكتر علیرضا آرش پور بهمن   1390   برای رعایت حریم خصوصی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد : نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار- قسمت 3

  -7-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 66   -8-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 63   -3-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 71   -12-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 79   -11-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 75   فهرست عکسها   عنوان                                                                                                                      صفحه   -1-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . 37   -2-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . 38   -9-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . 33   -4-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با …

جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107     فهرست نمودارها نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید …

جدول 4-30- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101 جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی- قسمت 3

ت.در عصر حاضر که گردشگری و شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است، کشورهایی موفق بوده اند که با بکاربردن ابتکار عمل و یافتن راه های جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران شهریور 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

عنوان پایان نامه: بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج) بهار­ 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد ادامه مطلب…

By 92, ago