دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول: کلیات تحقیق […]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان

نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال […]

پایان نامه ارشد:ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای درحال‏توسعه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی را به ارمغان آورد. این بخش نه تنها قادر به ایجاد اثرات مثبت اقتصادی مستقیم است بلکه ‏می‏تواند برای سایر بخش‏ها نیز به عنوان محرکی عمل کرده و موجب شکوفایی آنها شود. از جمله این بخش‏ها صنایع دستی است. هدف این تحقیق آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در شکوفایی صنایع دستی ایران است. به این منظور، نخست با بررسی ادبیات مربوط به شناسایی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی پرداخته شد، سپس نظر صنعتگران فعال این صنعت(در شهر تهران) مورد پرسش قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین‏های محاسبه شده نظرات صنعتگران بالاتر از حد متوسط بوده وآنان معتقدند توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی صنایع دستی؛ افزایش کارآفرینی، افزایش درآمد و افزایش اشتغال در این بخش ‏می‏شود.

واژگان کلیدی: صنایع دستی، اثرات اقتصادی، توسعه گردشگری،کارآفرینی، اشتغال،درآمد

پایان نامه ارشد حقوق : حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

 گرایش بین­الملل موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی استاد راهنما دكتر منوچهر توسلی نائینی استاد مشاور دكتر علیرضا آرش پور بهمن   1390   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه :   چکیده […]

دانلود پایان نامه ارشد : نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار- قسمت 3

  -7-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 66   -8-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 63   -3-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… 71   -12-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 79   -11-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. 75   فهرست عکسها   عنوان                                                                                                                      صفحه   -1-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . 37   -2-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . 38   -9-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . 33   -4-4عکس…………………………………………………………………………………………………. 121   -5-4عکس…………………………………………………………………………………………………. 129   -6-4عکس…………………………………………………………………………………………………. 125   -7-4عکس…………………………………………………………………………………………………. 126   -8-4عکس…………………………………………………………………………………………………. 126   -3-4عکس…………………………………………………………………………………………………. […]

پایان نامه ارشد : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با …

جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107     فهرست نمودارها نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. 16 نمودار 4-1 داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد […]

دانلود پایان نامه : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید …

جدول 4-30- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان.. 101 جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105 جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106 جدول […]

دانلود پایان نامه : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی- قسمت 3

ت.در عصر حاضر که گردشگری و شکوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است، کشورهایی موفق بوده اند که با بکاربردن ابتکار عمل و یافتن راه های جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند. اینکه از صنعت گردشگری به بعنوان کلید توسعه برخی کشورها […]

پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به […]

پایان نامه بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

عنوان پایان نامه: بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج) بهار­ 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد […]