پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

سال1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در […]

پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص

نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل استفهرست مطالب :فهرست                                                                                                    صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………..1فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………………2مبحث اول) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………2الف) طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………..2ب) اهمیت موضوع […]

پایان نامه با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس استاد راهنما : دكتر سید حسن شبیری زنجانی استاد مشاور:  دكتر سید هادی میر شمسی   بهمن ماه 1390   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چكیده با توجه به گسترش روز […]

پایان نامه ارشد رشته حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتكل الحاقی به كنوانسیون پالرمو

گرایش: جزا و جرم‌شناسی  موضوع: قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتكل الحاقی به كنوانسیون پالرمو  استاد راهنما: جناب آقای دكتر بهنام یوسفیان شوره‌دلی استاد مشاور: جناب آقای دكتر محمود مجیدی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است […]

پایان نامه ارشد رشته حقوق : موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی استاد راهنما دکتر سید محمود مجیدی استاد مشاور دکتر مهدی ذوالفقاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام […]

تاریخچه ثبت در ایران:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

نخستین بار در زمان ناصر الدینشاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب […]

پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری زمستان 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل […]

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل […]

پایان نامه بررسی سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است چکیده موضوع سلامت […]