حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

گرایش: حقوق خصوصی     عنوان:   اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث استاد راهنما:   دکتر جلیل مالکی استاد مشاور:   دکتر مجید پوراستاد زمستان   1393   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

عنوان: واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب سی ویكم اردیبهشت 1308) بهمن 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

عنوان: اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه بهار  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

عنوان: اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه   استاد راهنما: دکترامیرحسین رهگشا تابستان 1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه

عنوان: اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه بهار  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن ادامه مطلب…

By 92, ago