راهنمای پایان نامه درباره : مداخله بشر دوستانه سازمانهای منطقه ای به چه نحوی انجام می پذیرد:

گفتار پنجم: مداخله بشر دوستانه سازمانهای منطقه ای به چه نحوی انجام می پذیرد: طبق بند ۱ ماده ۵۳ موسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده…

ادامه خواندن

پایان نامه حقوق در مورد جنگهای داخلی صورت گرفته و جنگها و خصومتهای مسلحانه غیر مسلحانه

ج: جنگهای داخلی صورت گرفته و جنگها و خصومتهای مسلحانه غیر مسلحانه غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اندو برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع…

ادامه خواندن
بستن منو