عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها سایت منبع رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع1[1] مدلهای سنتی DEA نمی‌توانند واحدهای تصمیم‌گیری (بویژه واحدهای کارا) را رتبه‌بندی کنند. همچنین ممکن می باشد در DEA گروههایی ادامه مطلب…