پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه …

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99 3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99 3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100 3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100 3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق: بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران- قسمت 2

………………………………………………………..79 ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80 ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80 ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81 ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82 ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82   برای دانلود این پایان نامه ها اینجا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)- …

چاپ این مقاله و هن‏انگیز و ضد اسلامی سبب شد کابینه سعدالدوله مبادرت به توقیف حبل‏المتین و محاکمه و مجازات مدیر مسئول آن کرده به دفاع از محدودیتهای وضع شد از سوی حکومت علیه مطبوعات بپردازد. این محدودیتها کم و بیش تا پایان عصر قاجار ادامه یافت.  با به قدرت رسیدن ادامه مطلب…

در حوزه سینما از سال 76 رفع برخی سانسورها و قواعد دست و پاگیر در تولید فیلم موجب شد که سینمایی به نسبت آزادتر از سینمای بعد از انقلاب تا 76 داشته باشیم. این آزادی دست سینما را برای به تصویر کشیدن مقولاتی باز کرد که پیش از آن امکان ادامه مطلب…

پایان نامه سینمای ممنوعه در ایران پس از انقلاب(تحلیل محتوای فیلمهای دوگانه و ممنوعه)- قسمت 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… آفساید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 علی سنتوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 98 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………. 105 فصل چهارم: نتیجه‌گیری…………………………………………………………… 106 ضمیمه……………………………………………………………………………………………………… 111 منابع………………………………………………………………………………………… 122   برای دانلود این پایان نامه ها اینجا کلیک کنید       فصل اول   مقدمه طرح مسأله سانسور به طور کلی به معنای قطعه قطعه کردن و به هم چسباندن تکه­های جدید ادامه مطلب…

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73 3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74 3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74 3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75 3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75 3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75 3-3-2- قانون اساسی.. …………………………………………………78 3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ………………………………80 3-4- ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در …

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81 2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83 3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84 4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84 فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85 گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85 1-رسیدن تکلیف به ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران- قسمت 2

ض­گری………………………………………………………………………………………………… 65 بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66 بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66 بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66 بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67 گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67   فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74 گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78 گفتار دوم:موافقان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق: بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران- قسمت 2

حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومتی بدان نیازمند است و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده چرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت ادامه مطلب…