پایان نامه حقوق : ترویج و ارتقای حکومت شفاف

اصل سوم: ترویج و ارتقای حکومت شفاف مقامات عمومی باید به صورت فعال، فرهنگ شفافیت و حکمرانی شفاف را                                                                                    همان­گونه که در درون سلسله­مراتب و طبقه ­بندی­های آن­ها وجود دارد،در…

ادامه خواندن

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع در زمینه ی اعطای کمک آیا شیوه یا روش خاص یا محدودیتهای وجود دارد وچه ضررهایی به بار میآورد:

الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها…

ادامه خواندن
بستن منو