پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره حقوق متهم/تضمین سلب حق وکیل مدافع

حق برگزیدن وکیل «‌وکیل تعیینی‌« و حق داشتن وکیل «‌وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر ادامه مطلب…

By unizoc, ago
پایان نامه های ارشد

ارقام پر محصول سطح 165 عملکرد 6157 میزان تولید شالی 1016 ارقام بومی سطح 8935 عملکرد 4630 میزان تولید شالی 41373 جمع کل سطح 9100 عملکرد 6458 میزان تولید شالی 42389   منبع: جهاد کشاورزی ادامه مطلب…

By unizoc, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-توقّف اجرای حکم و امور غیرمالی

2- توقّف اجرای حکم در امور مالی توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به ادامه مطلب…

By unizoc, ago
پایان نامه های ارشد

به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد ادامه مطلب…

By unizoc, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/حمایت از مصرف کنندگان خودرو

الف- عدم لزوم اثبات تقصیر تولیده کننده، عرضه کننده و تعمیرکار نسبت به عیب و نقص وسیله نقلیه و قطعه یدکی؛ ب-عیب و نقص وسیله نقلیه یا قطعه یدکی و یا تعمیر معیوب، منجر به ادامه مطلب…

By unizoc, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد فساد عقد//مسؤولیت ردّ بدل

از دروس و روضه نقل می‌کند: «متاعی است متساوی الاجزاء و المنفعة و متقارب الصفات.» از غایه المراد: «مثلی متاعی است که در حقیقتِ نوعی اجزایش برابر است.» از بعضی اهل سنّت نقل می‌کند: «متاعی ادامه مطلب…

By unizoc, ago