دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

– قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی

1- میراث فرهنگی سرزمین پهناور ایران که بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی بشری و سهم اقوام مختلف را در تشکیل و تکوین آن و عبرت از گذشته و نیز حفظ و نگهداری مظاهر مادی و معنوی این میراث برای آیندگان دارا می باشد، ایجاب می کند زمینه های شناخت مردم وجامعه را برای توجه خاص به اهمیت میراث فرهنگی و طرح و اظهار چگونگی حفظ و نگهداری آن را فراهم نمود. پس اهمیت منابع فرهنگی کشور به عنوان مواریث وگنجینه های ملی برکسی پوشیده نیست و تعرض و غارت آنها، همه را نگران می کند و از طرفی قاچاق این اموال به کشورهای خارجی نگرانی را دو چندان کرده. لذا سازمان میراث فرهنگی کشور بایستی با اتخاذ تدابیر مناسب از این منابع حفاظت و نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضائیه همکاری لازم را با این سازمان معمول نماید.

2- طبق مصوبه هفدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) آثار مجموعه ها محوطه ها به تبیین ذیل بعنوان میراث فرهنگی تلقی می گردند.

1- آثار: شامل آثار معماری، مجسمه سازی با نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند و نیز کتیبه ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، مذهبی و علمی دارای ارزش جهانی هستند.

2- مجموعه ها: مجموعه شامل بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر منحصر به فرد بودن معماری و نیز بسته به جایگاه آنها در یک منظره طبیعی به لحاظ تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی هستند.

3- محوطه ها: شامل آثار بشر یا آثاری که توأماً بوسیله بشر و طبیعت ایجاد شده می باشد و نیز محوطه های باستانی که به لحاظ تاریخی، زیباشناسی، نژادشناسی دارای ارزش جهانی استثنائی هستند.

3- در ماده یک قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور«میراث فرهنگی»چنین تعریف شده می باشد.”میراث فرهنگی شامل؛ آثار باقیمانده از گذشتگان می باشد که نشانگر حرکت بشر در طول تاریخ می باشد و شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای بشر فراهم می آید.”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- مواریث فرهنگی بر حسب قابلیت یا عدم قابلیت انتقال آنها بر دونوع هستند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد