دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

– قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات   

ارز : به پول نقد رایج کشورهای خارجی ارز گفته می گردد. مانند دلار، یورو، مارک، پوند، ین و…

عوامل قاچاق به مقصود تأمین منابع ارزی جهت خریدکالاهای قاچاق درکشورهای خارجی اقدام به خروج ارز از داخل کشور به خارج به صورت قاچاق می نمایند اگرچه یکی ازراههای تأمین منابع ارز برای شبکه قاچاق خروج ارز از کشور می باشد مع الوصف این اقدام در پوششهای مختلف صورت    می گیرد. عین ارز مکشوفه قاچاق پس از کشف توسط سازمان کاشف به بانک مرکزی و شعباتی که آن بانک تعیین خواهد نمود تحویل و مجازات متهمین علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت رسمی ارز محکوم خواهند گردید. (همان، ص19).

طلا و نقره

1- ورود و صدور طلا و نقره به هر شکل با موافقت وزارت بازرگانی پس ازکسب نظر از بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران  بر اساس آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت .

2- قاچاق طلا و نقره با در نظر داشتن قیمت این کالا در دو سوی مرز انجام می شود. در حال حاضر طلا بصورت شمش از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران قاچاق می گردد و بعضا طلای ساخته شده از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می گردد. و این اقدام معمولاً با شناور تجاری صورت    می گیرد.   (همان، ص20).

مسکوکات

1- به کلیه سکه های رایج و غیر رایج اعم از داخلی و خارجی مسکوکات گفته می گردد .

2- صدور کلیه سکه های داخلی (رایج و غیر رایج ) طلا و نقره بعنوان تجاری و مسافری ممنوع می باشد .

3- ورود و صدور مسکوکات داخلی و خارجی از جنس طلا و نقره اعم از رایج و غیر رایج بعنوان کلکسیون و همچنین مدال و نشانه های طلا و نقره با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر بانک مرکزی مجاز می باشد.  (همان، ص21).

2-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها

فرآورده های شیلاتی

1- یافته های انتظامی نشان می دهدخاویار و آبزیان(ماهی و میگو و…) بصورت قاچاق ازکشورخارج می گردد. عوامل قاچاق این نوع کالادراستانهای ساحلی جنوب کشور با همکاری صیادان در فصول صید مبادرت به قاچاق فرآورده های شیلاتی به کشورهای حوزه خلیج فارس می نمایند. معمولاً ارز حاصل از قاچاق این محصول در اختیار شبکه های قاچاق گذاشته می گردد تا اقدام به ورود کالای قاچاق بنمایند. شیوه قاچاق خاویار در دریای خزر وآبزیان درآبهای جنوبی کشورمتعدد بوده و نبود امکانات کنترلی مناسب از سوی حراست از دریا، شیلات و دریابانی ناجا به رونق قاچاق این کالا می افزاید.

2- صید، اقدام آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع می باشد و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و اندازه صید ) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- صید و فرآورده های اقدام آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی به شمار می رود و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشورمی باشد. لذا درصورت عدم رعایت مقررات مربوطه، صید و فرآورده های اقدام آوری شده مکشوفه قاچاق تلقی ضمن ضبط محصول مرتکبین به دو برابر ارزش محصول مکشوفه در صورتیکه ارزش کالا بالای ده میلیون ریال باشد جریمه خواهند گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • هدف اصلی:

هدف اصلی عبارت می باشد از؛ شناسایی اندازه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

  • اهداف فرعی:

1- شناخت اندازه تاثیر قوانین درمقابله با قاچاق کالا

2- شناخت اندازه تاثیر تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا

3- شناخت اندازه تاثیر منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا  با فرمت ورد