فصل اول تعریف انفاق و مصادیق نفقه. 5

1-1مقدمه. 6

1-2-تعریف انفاق: 7

1-3-مصادیق نفقه. 8

1-4-شرط وجوب نفقه: 15

1-5-بررسى وصف كیفرى ترك انفاق: 25

فصل دوم ارکان جرم ترک انفاق: 31

2-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات: 32

2-2- عنصر مادی: 33

2-3- عنصر روانی: 34

2-4 – قانون حاکم: 38

2-5-اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: 48

2-7-برداشت از اموال منفق: 49

2-8- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: 50

2-9- ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات). 55

فصل سوم نتیجه گیری و منابع. 58

نتیجه :.. 59

منابع : 60

-1مقدمه

ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تكالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همكارى در ماده‏1106، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حكم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یكدیگر كرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تكلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تكلیف، به ترك انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترك انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترك انفاق نیاز است كه مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن كنیم

-تعریف انفاق:

از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش [1] بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نیست‏شدن است. [2]و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است كه مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف كردن و خروج است;[3] زیرا نفقه‏اى كه مرد براى‏همسرش خرج مى‏كند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)”[4] نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چیزهایى است كه شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثیه داخل آن.

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد كه در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.

تعداد صفحه : 71

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***