پایان نامه

پایان نامه ارشد:سنجش وشناسایی شناخت میزان اثر بخشی منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی 1- میراث فرهنگی سرزمین پهناور ایران که بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی بشری و سهم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – تحقیقات خارج از ناجا مجموعه مقالات ارائه شده درسومین همایش شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو ادامه مطلب…

By 92, ago