دانلود پایان نامه ارشد

انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن‌ها دخالتی ندارد. ادامه مطلب…

By unizob, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم در اعلامیه حقوق‏ بشر

ماده 1)حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق ماده 2)عدم تبعیض ماده 5)رهایی از شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز ماده 6)حق شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون ماده 7)حق برخورداری از حمایت ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی ادامه مطلب…

By unizob, ago