دسته‌بندی نشده

تلاش¬های صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با احکام اسلامی

بند 7 اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» می­داند. طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه ادامه مطلب…

By 92, ago