حقوق

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست 4/1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه بیین و بررسی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی با نگرش به قانون جدید آیین دادرسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

عنوان: تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان استاد راهنما: دکتر حسن حیدری بهار  1394 برای رعایت حریم خصوصی ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

عنوان: بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی استاد راهنما دکتر  حسن حیدری زمستان  1393 برای رعایت حریم خصوصی نام ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

  استاد راهنما: دکتر سید محمدحسن ملایکه پور شوشتری تابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد :مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص

 عنوان : مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پاییز   1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

عنوان: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامیمصوبه جدید استاد راهنما: دکتر محمد صالح ولیدی   استاد مشاور: دکتر محمداسماعیل افراسیابی   پائیز 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده تابستان 1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی شروع به جرم در قانون جدید و قدیم

عنوان بررسی تطبیقی شروع به جرم در قانون جدید و قدیم    استاد راهنما  دکتر سید مهدی احمدی استاد مشاور  دکتر  بهنام قنبرپور تابستان 1395 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی ادامه مطلب…

By 92, ago