دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت در قواعد خاص

2-6-2-1-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347 از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

زیر سیستم روابط با کارکنان به صورت زیر شکل میگیرد: شیوه های که سازمان به سه مساله میپردازد: مسائل مربوط به ماهیت کنترل و هماهنگی، درجه یا میزانی که انتظار میرود کارکنان هدفهای سازمانی را ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عوامل موثر بر رقابت پذيري

1.عوامل محيطي عامل محيطي به عنوان پارامتر تاثيرگذار بر رقابت پذيري،  در حوزههاي مختلف اقتصادي – سياسي حضوري فعال داشته و در ابعاد مختلف كلان بين الملل، ملي و خرد قابل طرح و بررسي است ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:جرایم ارتکابی در ازدواج سفید

می توان جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را در چهار مورد بررسی قرار داد. 3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد این نوع جرایم ارتکابی را می توان عدم ثبت واقعه ازدواج و عدم ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه درمورد بزهکاری؛پیشگیری از جرم رشد مدار

یکی از اساسی‌ترین بخش‌های پیشگیری رشدمدار، توجه به جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم است. سرمایه‌گذاری جدی و اساسی در کشورهای مختلف در باره پیشگیری از جرم صورت گرفته است. از لحاظ نظری ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه جرایم ثبتی/:جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید. ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت ادامه مطلب…

By unizoa, ago