پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت در قواعد خاص

2-6-2-1-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347 از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع انسان

در ابتدا مناسب است که بگوییم که به دلیل منع خرید و فروش انسان و عدم وقوع آن در جهان کنونی، بحث از مسؤولیت طرف معامله فاسد نسبت به انسان مقبوض وی، موضوعاً منتفی است و ما نیز از طرح بحث در این زمینه خودداری می‌کنیم. موضوع مورد بحث در ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد فساد عقد//مؤونه ردّ عین

فقهاي اماميه در این‌که مؤونه رد با مالک باشد یا قابض قائل به تفصیل شده‌اند، برخی معتقدند که اگر مؤونه ردّ اندک باشد بر عهده قابض است و در صورتی که مؤونه ردّ زیاد باشد به موجب ادلّه نفی ضرر بر عهده مالک است.[1] برخی دیگر از فقها معتقد هستند ادامه مطلب…

جذب انرژی سطوح:-پایان نامه مجتمع زیستی

دیوارهای جنوبی: بیشترین مقدار پرتو آفتاب را در آذر ماه و کمترین میزان آن را در خرداد ماه جذب می کنند. این دیوارها از شهریور تا اسفند پرتو آفتاب را از طلوع تا غروب دریافت می کنند. دیوارهای جنوبی در اواسط تابستان از ساعت 9 صبح تا 3 بعدظهر مورد ادامه مطلب…

اماره ی رسمی بودن سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

– اعتبار و قدرت اثباتی الف– اماره ی رسمی بودن سند سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ادامه مطلب…

زیر سیستم روابط با کارکنان به صورت زیر شکل میگیرد: شیوه های که سازمان به سه مساله میپردازد: مسائل مربوط به ماهیت کنترل و هماهنگی، درجه یا میزانی که انتظار میرود کارکنان هدفهای سازمانی را همانند هدف خود بدانند و سر انجام ایجاد توازن بین رعایت مقررات و اجرای اصل ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عوامل موثر بر رقابت پذيري

1.عوامل محيطي عامل محيطي به عنوان پارامتر تاثيرگذار بر رقابت پذيري،  در حوزههاي مختلف اقتصادي – سياسي حضوري فعال داشته و در ابعاد مختلف كلان بين الملل، ملي و خرد قابل طرح و بررسي است كه در اين ميان، عوامل محيطي كلان اساساً به مجموعه عواملي كه بر بنگاه تاثير ادامه مطلب…

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:جرایم ارتکابی در ازدواج سفید

می توان جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را در چهار مورد بررسی قرار داد. 3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد این نوع جرایم ارتکابی را می توان عدم ثبت واقعه ازدواج و عدم رعایت مقررات قانونی مدنی بیان نمود. اینک به بررسی هر یک از جرایم می پردازیم. ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد بزهکاری؛پیشگیری از جرم رشد مدار

یکی از اساسی‌ترین بخش‌های پیشگیری رشدمدار، توجه به جایگاه آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم است. سرمایه‌گذاری جدی و اساسی در کشورهای مختلف در باره پیشگیری از جرم صورت گرفته است. از لحاظ نظری این‌که آموزش و پرورش چه جایگاهی را در عرصه پیشگیری از جرم می‌تواند داشته باشد، ادامه مطلب…

پایان نامه جرایم ثبتی/:جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید. ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند. رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند. ادامه مطلب…