دانلود پایان نامه های ارشد

آلودگي نفتي آب‌ها//پایان نامه آلودگی هوا

در تعريف آلودگي آب ماده 1 كنوانسيون 1982 به عناصري اشاره مي كند مانند زيان بخش بودن آثار آلودگي براي منابع زنده، خطر مرگ براي سلامت انسانها، ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي و لطمه به ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

صدا و سيما و مطبوعات:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

در جامعه ما،‌ پس از جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران، ارزش‌هاي اسلامي و فرهنگي به تدريج كم‌رنگ شد و اسراف نكردن، قناعت ورزيدن، ساده‌زيستي و مانند آن به تدريج ارزش خود را از دست ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض ادامه مطلب…

By unizoa, ago
دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه سازگاری زناشویی/:عوامل موثر سازگاری زناشویی

یک منبع بسیار اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداش هایی که طرفین به یکدیگر می دهند. زن و شوهرهای شادکام در عوض پاداش هایی که از یک دیگر می گیرند به همدیگر پاداش ادامه مطلب…

By unizoa, ago