مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج

ارتباط تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و تفکر انتقادی با صلاحیت اجتماعی در دانشجویان

 شهریور ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان

عنوان: ارتباط بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز شهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین ساز و کارهای دفاعی و سبک‎های مقابله با رضایتمندی زناشویی

رشته: روانشناسی  گرایش: بالینی عنوان: ارتباط بین ساز و کارهای دفاعی و سبک‎های مقابله با رضایتمندی زناشویی  (در زنان و شوهران شهر رشت) تابستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل

عنوان: ارتباط بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بهمن 93 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی وتیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس

ارتباط بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی وتیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس درکرمانشاه    سال94-93 مرداد  94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط انگیزش و خلاقیت با عملكرد شغلی دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور

گرایش : عمومی عنوان پایان نامه ارتباط انگیزش و خلاقیت با عملكرد شغلی دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان كنگاور پاییز 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان

نیم‌سال تحصیلی: 1394-1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره در دختران

1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : نکته در مورد این پایان نامه : هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت ادامه مطلب…

By 92, ago