مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه هفتم در سال تحصیلی 93-92

 موضوع پایان نامه:نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه هفتم در سال تحصیلی 93-92 تیرماه 94    چکیده این پژوهش در صدد کشف نقش فرهنگ معلمی در نوع مواجهه معلمان نسبت به اصلاحات برنامه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از شیوه دلفی

نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از شیوه دلفی فهرستچکیده. 1فصل اول1-1-  مقدمه: 31-1-   بیان مسأله:. 41-2-   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:   71-3-   اهداف مشخص پژوهش:. 81-4-1- هدف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی ارتباط مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی

بررسی ارتباط مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر  تابستان94     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                      صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول : کلیات تحقیق1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-5- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71-6- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز

ارتباط حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز  تابستان 1394  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                       صفحهچکیده 1فصل اول: كلیات پژوهشمقدمه 3بیان مسأله 5اهمیت و ضرورت پژوهش 7اهداف پژوهش 10فرضیه‌های پژوهش 10تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه

رشته مدیریت آموزشی عنواننیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاهمدیران ارشد و كارگزاران آذر 1394   چکیدهپژوهش حاضر كه به لحاظ هدف، کاربردی و نحوه گردآوری دادها، توصیفی و از نوع پیمایشی است، درنظر دارد آموزشهای مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394

        عنوان:بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در بین پرستاران بیمارستان های شهر همدان در سال1394  چکیده:      هدف  اصلی این پژوهش بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با اعتماد و یادگیری سازمانی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایا ن نامه « ارتباط کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و  تعهد سازمانی دبیران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط کریم »

1393        چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی  معلمان  مرد آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، با شیوه پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی

رشته کتابداری و اطلاع­ رسانیگروه مدیریت و فناوری اطلاعاتبررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان مهر 1391چکیده  هدف اصلی این پژوهش بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی اثر شیوه تدریس انعکاسی بر مهارت­های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش ­آموزان دوره دوم متوسطه

 تیرماه 93     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                     صفحه    فصل اول : کلیات پژوهش1-1 مقدمه…….. …….22-1 بیان مساله……….. ……………………………………………………………………………..55-1 ضرورت واهمیت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………..73-1اهداف تحقیق ……………………………… ………………………………………………………………81-3-1 هدف‌های کلی پژوهش …………………………………………………………………………………….82-3-1اهداف ویژه پژوهش………….. …………………………………………………………………….84-1سوالات تحقیق…………….. ………………………………………81-4-1 سوالات  کلی تحقیق…………………………………………. …………………………………………………………..81-4-سوالات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان تاثیر شیوه تدریس بدیعه پردازی و شیوه رایج، بر یادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی

 عنوان:بررسی میزان تاثیر شیوه تدریس بدیعه پردازی و شیوه رایج، بریادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندختر پایه ششم در درس علوم تجربی تابستان 1393      فهرست مطالبچکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه 31-2. بیان مسئله 61-3. ادامه مطلب…

By 92, ago