مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و  عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان

عنوان:ارتباط رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و  عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان پاییز 1394 عنوان                                                                                                               صفحهچکیده 1کلیات پژوهش.. 2مقدمه 3بیان مسئله 4اهمیت و ضرورت تحقیق. 8اهداف تحقیق. 10هدف اصلی تحقیق: 10اهداف فرعی پژوهش.. 10فرضیه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی فعال در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش شهریور 1394          فهرست مطالبعنوان                                                                                          صفحه چکیده. 1فصل اول کلیات پژوهشمقدمه. 3بیان مساله. 4اهمیت وضرورت. 8اهداف پژوهش. 11سوال پژوهشی. 12فصل دوم ادبیات و پیشینه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی اثر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیرایرانی مرکز دهخدا

     فهرست  مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحهچکیده   —————————————————— 1 فصل اول : کلیات تحقیق1-1-مقدمه ————————————————————5-31-2-ضرورت تحقیق——————————————————-61-3-بیان مسئله ———————————————————7-61-4-سوالات تحقیق ——————————————————81-5-اهداف اساسی از انجام تحقیق ———————————————9-81-6-فرضیه های تحقیق —————————————————91-7-متغیر های تحقیق —————————————————-101-8-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی —————————————–101-8-1-آموزش———————————————————101-8-2-آموزش ترکیبی—————————————————11-101-8-3-آموزش سنتی—————————————————-12-111-8-4-یادگیری ——————————————————–121-8-5-خلاقیت———————————————————131-8-6-انگیزش———————————————————14  فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مقایسه اثر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

  عنوان:مقایسه اثر انواع سبک تفکر بر رضایت مندی شغلی کارکنان گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی  شهریور 1394  فهرست مطالبعنوان                                                                                                        صفحهچکیده. 1فصل اول:کلیات1-1- مقدمه. 31-2- بیان مسأله. 31-3- اهداف تحقیق. 41-4- فرضیه های تحقیق. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز

عنوان:ارتباط فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز    فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحهچکیده 1فصل اول – کلیات تحقیق  مقدمه 3بیان مساله 4اهمیت و ضرورت پژوهش 6اهداف پژوهش 9تعاریف مفهومی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

زمستان 90   چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی می­باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کودکان پنج تا شش سال شهر تهران است. در این پژوهش از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه هفتم در سال تحصیلی 93-92

 موضوع پایان نامه:نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامه درسی ریاضی پایه هفتم در سال تحصیلی 93-92 تیرماه 94    چکیده این پژوهش در صدد کشف نقش فرهنگ معلمی در نوع مواجهه معلمان نسبت به اصلاحات برنامه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از شیوه دلفی

نیاز سنجی آموزش مهارت فناورانه دانش آموزان سال دوم متوسطه استان کرمانشاه با استفاده از شیوه دلفی فهرستچکیده. 1فصل اول1-1-  مقدمه: 31-1-   بیان مسأله:. 41-2-   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:   71-3-   اهداف مشخص پژوهش:. 81-4-1- هدف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی ارتباط مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی

بررسی ارتباط مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر  تابستان94     فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                      صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول : کلیات تحقیق1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-5- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71-6- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارتباط حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز

ارتباط حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت شیراز  تابستان 1394  فهرست مطالبعنوان                                                                                                                       صفحهچکیده 1فصل اول: كلیات پژوهشمقدمه 3بیان مسأله 5اهمیت و ضرورت پژوهش 7اهداف پژوهش 10فرضیه‌های پژوهش 10تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ادامه مطلب…

By 92, ago