حقوق

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

جناب آقای دکتر همایون مافی   استاد مشاور: جناب آقای دکترسام محمدی       تابستان 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) ادامه مطلب…

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

عنوان                                                                               صفحه مقدمه.. 3 1-علت انتخاب موضوع تحقیق.. 3 2-بیان مسئله.. 5 3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5 4-سوالات تحقیق.. 6 5-فرضیه های پژوهش.. 6 6-پیشینه تحقیق.. 7 7- محدودیت های تحقیق.. 8 8-اهداف پژوهش.. 8 ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

استاد راهنما:   بهار 1395   تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلكه تعهدی است كه 2 طرف ملتزم به ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

پایان نامه ارشد : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

پائیز  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده. 1 الف) ادامه مطلب…

By 92, ago
حقوق

دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

دکتر هوشنگ شامبیاتی   پاییز 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست ادامه مطلب…

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب صفحه عنوان                        2 فصل اول: ادامه مطلب…

By 92, ago
رشته مدیریت

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت هفتم(127 پایان نامه)

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ادامه مطلب…

By 92, ago