برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، لزوم رعایت حسابرسی مبتنی بر ریسک
بشکل تعدیل شده و عملی حسابرسی شرکتهای نساجی پذیرفته شده در
بورس کشور احساس می‌گردد، لیکن هیچگونه الگوی عملی در این را بطه در
کشور وجود ندارد، هرچند حسابرسان بطور غیرمتمرکز بسیاری از اصول
حسابرسی مبتنی بر ریسک ، به ویژه ریسک ذاتی و کنترلی را در رسیدگیهای
خود مد نظر قرار می‌دهند اما چنین رسیدگی‌هایی لزوما در دستور کار حسابر
سان قرار ندارد و نتیجه‌گیری حاصله از رسیدگی بطور شفاف مورد تجزیه و تحلیل
و بررسی نهایی قرار نمی‌گیرد. لذا با توجه به یکسان نبودن ریسک قابل پذیرش
حسابرسی در شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بورس نمی‌توان از الگویی ثابت
در این رابطه استفاده نمود. لیکن با توجه به خصوصیات شرکتهای مورد بحث می‌
بایستی توسط سازمان حسابرسی کشور که قانونا تدوین استانداردهای ملی
حسابرسی و حسابداری را به عهده دارد الگوی عملی در رعایت حسابرسی
مبتنی بر ریسک تدوین گردیده و در دستور کار حسابرسان قرار گیرد. توضیحا
حسابرسان در کشور ما در شرایط فعلی از حسابرسی مبتنی بر سیستم
استفاده می‌نمایند ولی در شرایط فعلی با توجه به پیچیدگی‌های شرکتها و
مدیریت‌های حاکم بر آن، حسابرس ، قبل از شروع به نوشتن سیستم می‌
بایستی ریسک ذاتی و اصول حاکم بر آن را رعایت نموده چرا که با انجام این کار
، بسیاری از نتایج و نحوه انجام کار در پیگیریهای بعدی مشخص خواهد شد و
در چنین شرایطی است که می‌توان از رسیدگی‌ها نتایج مستمری را استخراج کرد.
تعداد صفحه :107
قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته بندی : رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید