پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

مدیریت عرضه و خرید[1]

امروزه شرکت‌ها دریافته‌اند که بخش خرید آن‌ها می‌تواند به گونه فزایندهای در افزایش کارایی و اثربخشی آن‌ها موثر باشد و به همین دلیل شیوه‌های خریدشان را تغییر داده و کوشش در انتخاب شیوه مناسب دارند به طوری که بتواند اهداف استراتژیک و خرید شرکت را برآورده سازد. برای تحقق این امر بایستی در جستجوی تأمین‌کنندگان شایسته و استراتژیک بود و با آن‌ها روابط مستقر نمود تا بتوان با همکاری آن‌ها به مزایای رقابتی دست پیدا نمود. در این راستا توصیه می گردد صنایعی مانند صنعت خودرو و صنایع هوافضا و صنایع نفت که تأمین‌کنندگان زیادی دارند از این راه حل برای بهبود ارتباط با تأمین‌کنندگان بهره گیرند (میان آبادی، 1389).

افزایش فشار رقابت جهانی شرکت‌ها را وادار به کاهش هزینه‌ها می کند تا بتوانند در بازار باقی بمانند. امروزه یکی از عناصر اصلی هزینه، خرید می باشد که به گونه میانگین 40 تا 70 درصد حجم فروش شرکت‌ها را به خود اختصاص داده می باشد و حیطه بسیار گسترده‌ای را به ایجاد مزیت رقابتی اختصاص می‌دهند. شرکت‌های بزرگ نشان دادند که دستیابی به رهبری در صنعت امکان‌پذیر می باشد، در صورتی که به گونه اثربخش و کارا فعالیت‌های خرید را مدیریت کنند. در نتیجه مدیریت خرید و تأمین به گونه گسترده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. تأثیر این واحد انتقال فعالیت‌های صورت گرفته و تبدیل آن به شایستگی می باشد. برای توسعه چنین قابلیت‌هایی سازمان به دنبال توسعه بهترین فعالیت‌ها می باشد و سیستم‌های را توسعه دهند تا همکاری‌ها با تأمین‌کننده گسترده گردد (بلوم و رنین، 2007).

توسعه مفهومی ارزیابی عملکرد در مدیریت عرضه و خرید بیشتر بر هزینه‌ها تمرکز می کند و بر دو مفهوم مهم نیز دقت بیشتری می کند. اولین مفهوم بهره گیری مناسب از خرید و در نظر داشتن کاهش هزینه‌ها می باشد که موجب بهتر شدن عملکرد مدیریت عرضه و خرید می گردد. دومین مفهوم، هزینه محصول نهایی به عنوان مقیاس نهایی عملکرد مدیریت خرید و عرضه می باشد. این مقیاس‌های سنتی اساساً شامل هزینه و سود می گردد تا دهه‌ی 1980 مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن این رویکرد، ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در جذب منابع جدید و تعریف مناسب از فعالیت‌های مدیریت عرضه و خرید شکست می‌خورد. هنگامی که ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید در طول زمان تغییر می کند و نیاز برای تولید و ارائه خدمات در کشورها افزایش می‌یابد، دیگر عملکرد مدیریت عرضه و خرید نمی‌تواند تنها بر هزینه تمرکز کند، بلکه بایستی کیفیت و عملکرد تأمین‌کنندگان را نیز در بربگیرد. استون و همکاران[2] (2002) رویکردهای کنونی مقیاس مدیریت عرضه و خرید را ناکارآمد دانست. مثلاً فعالیت‌هایی از مدیریت عرضه و خرید مانند تمرکز بر توسعه تأمین‌کنندگان تنها بر نتایج عملکرد توجه دارد و به اندازه داده‌های مورد نیاز بی‌توجه می باشد(چن و زهو، 2004).

[1] Purchase and supply management

[2] Easton et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد