پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکنیکهای تست غیرمخرب دیگر[1]

انواع تصمیم گیری در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت چهار نوع تصمیمی‌که در CBM هست شامل:

-1 انتخاب پارامترهایی که بایستی مورد پایش قرار گیرند

-2 تعیین تعداد بازرسی‌ها‌

-3 قرار دادن حدود هشدار[2]

-4 تصمیم گیری بعد از پایش وضعیت

انتخاب آن چیز که که بایستی مورد پایش قرار گیرد بستگی به فاکتورهایی از قبیل نوع تسهیلات کارخانه، دردسترس بودن تکنولوژی پایش قابل اطمینان، سرمایه گذاری در ابزارها و آموزش، نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه‌ها‌ی عملیاتی دارد. این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که یک خرابی اولیه می‌تواند نشانه‌ها‌ی مختلف را از خود نشان دهد،که هریک از آنها در مراحل مختلف زوال دستگاه قابل کشف می‌باشند. بعنوان مثال اولین نشانه‌ها‌ی هشدار خرابی یاتاقان بصورت عوض شدن مشخصات ارتعاش نمود پیدا می کند و به تدریج با افزایش ذرات موجود در نمونه روغن، انتشار صدا و افزایش دمای جعبه ای که یاتاقان‌ها‌ را احاطه کرده خود را نشان می‌دهد. نشانه‌ها‌یی که زودتر عیان می شوند فرصت بیشتری را تا خرابی فراهم می‌کنند.

اگر تجهیزات به گونه پیوسته مورد پایش قرار نگیرند فواصل زمانی بین بازرسی‌ها‌ بایستی تعیین گردد، برای اینکه فعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات، بموقع انجام گردد تا از وقوع خرابی جلوگیری گردد یا اثرات خرابی‌ها‌یی که قابل پیشگیری نیستند کاهش یابد. اگر این فواصل بیش از حد طولانی باشند ریسک داشتن خرابی‌ها‌ی خارج از برنامه افزایش می یابد و اگر این فواصل بیش از حد کوتاه باشند بازرسی‌ها‌ی اضافی و بیهوده خواهیم داشت.

یک برنامهCBM ممکن می باشد دارای حدود هشدار ثابت و یا متحرک باشد. بهره گیری از حدود هشدار متحرک قابلیت تشخیص فرایند  CBM را افزایش خواهد داد .

یک برنامه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، شامل سه گام کلیدی زیر می باشد:

1) کسب داده ( جمع آوری اطلاعات ): به مقصود به دست آوردن داده‌ها‌ی مربوط به سلامتی سیستم.

2)گام پردازش داده( مدیریت اطلاعات ) : برای مدیریت و تحلیل داده‌ها‌ و علائم جمع آوری شده درگام 1 به مقصود فهم و تفسیر بهتر اطلاعات.

[1] Nondestructive Testing Techniques

[2]Warning Limit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دسته بندی : پایان نامه