دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

 تبلیغ با هدف اطلاع رسانی

آگاه ساختن مشتریان از خدمات جدید بانکی و مزایای این خدمات، آگاه ساختن مشتریان از تغییرات درصد سودهای بانکی، آگاه ساختن مشتریان در ارتباط با طرز کار خدمات بانک با فناوری جدید، ایجاد تصویر مناسب برای نام و نشان تجاری بانک، تصحیح تصاویر ذهنی غلط مخاطبان در ارتباط با نام و نشان تجاری بانک (Adoloju et al., 2006).

 

ب) تبلیغ با هدف ترغیب

ایجاد ترجیحات در نزد مشتریان نسبت به خدمات ارایه شده توسط بانک، تشویق و ترغیب مشتریان برای سرمایه گذاری در بانک مورد نظر به جای سرمایه گذاری در بانک های رقیب، تشویق و ترغیب مشتریان برای اتخاذ تصمیمات آنی در گشایش حساب و بهره گیری از سود بانک بیشتر، تشویق و ترغیب مشتریان بالفعل و بالقوه جهت بهره گیری از خدمات با فناوری جدید، تشویق و ترغیب مشتریان برای شریک شدن در امور خیرخواهانه که توسط بانک انجام می گیرد.

 

ج) تبلیغ با هدف یادآوری

یادآوری نام تجاری بانک در ذهن مشتری، یادآوری فواید و مزایای خدمات ارایه شده توسط بانک، یادآوری مزایایی که بانک مورد نظر نسبت به سایر بانک ها در ارایه خدمات داراست، حفظ و نگهداری جایگاه نام و نشان تجاری بانک مورد نظر در ذهن مشتریان، یادآوری تسهیلات جدیدی که توسط بانک مورد نظر ارایه می گردد (Chemmanur et al., 2009).

به گونه کلی، فرایند بازاریابی خدمات مشابه اما دشوارتر از فرایند بازاریابی کالاهست. خدمات بانکی به نوبه خود دارای ویژگی­هایی می باشد که در بازاریابی خدمات بانکی در نظر داشتن آنها ضروری می باشد. یکی از چالش­هایی که بانکداری ایران با آن مواجه است نداشتن بازاریابی بانکی مناسب می باشد. این نقصان منج به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون در نظر داشتن نیازها و خواسته­های مشتریان می­گردد. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می­توان بهره گیری نمود. به علاوه خدمات، دارای چهار ویژگی منحصر به فرد می باشد که آنرا از کالاها متمایز می­سازد: ناملموس بودن، تفکیک­ناپذیری، غیرقابل ذخیره بودن و بی­ثباتی کیفیت خدمات. درمورد خدمات بانکی دو ویژگی دیگر نیز به این ویژگی­ها اضافه می­گردد که عبارتند از مسئولیت امانتداری و جریان دو طرفه اطلاعات (اعتباریان و فرح بخش، 1387).

پس با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، طراحی استراتژی های بازاریابی بانک ها بر مبنای معیارهای عملکردی همچون جذب منابع و تخصیص مصارف، از موارد ضروری و مورد نیاز مدیران بانک ها و سیاستگذاران جهت مطالعه وضعیت موجود و پیش بینی سیاست های آتی با در نظر داشتن فرصت های بازارها می باشد (کیوانشکوهی و رنجبر، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد