دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

خدمات درمانی

طرح بیمه همگانی که در سال 1374 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید سازمان خدمات درمانی متولی اجرای این طرح گردید. این طرح اقشار مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد که بزرگترین آنها کارمندان دولت هستند. سازمان خدمات درمانی صندوق جداگانه‌ای برای کارمندان دولت دارد که با بهره گیری از این صندوق به امور کارکنان رسیدگی می گردد. گروه دوم بیمه‌شدگان تحت عنوان سایر اقشار دسته‌بندی می شوند که شامل خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، دانشجویان و پزشکان می‌باشد. گروه سوم بیمه‌شدگان روستایی که شامل افراد ساکن در روستاها می‌باشند. گروه چهارم بیمه بستری شهری می باشد. با در نظر داشتن اینکه پوشش بیمه‌ای کشور نقایصی داشت در سال 1382 طرحی در مجلس تصویب گردید که هدف از آن طرح این بود که هیچ فرد بیمه‌نشده‌ای در کشور نباشد. پس پیرو این طرح بیمه بستری شهری به وجودآمد که افراد بی‌بضاعتی که توان مالی برای بیمه کردن خود نداشتند را تحت پوشش قرار می‌داد. گروه پنجم خویش فرمایان هستند.

خویش فرمایان کسانی هستند که در قالب هیچ یک از گروه‌های بالا نمی‌گنجند و به صورت داوطلبانه و اختیاری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان خدمات درمانی پیش روی دریافت حق سرانه از گروههای بالا به آنها خدمات ارائه می‌دهد. در گروه اول دولت کارفرماست و حق سرانه را نیز دولت پرداخت می کند تنها مبلغ اندکی تحت عنوان حق بیمه به صورت ماهیانه از حقوق افراد کم می گردد. در مورد سایر اقشار نیز دولت در قالب بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، نظام پزشکی، و دانشگاه‌ها حق سرانه را پرداخت می کند. در مورد بیمه‌شدگان روستایی و بیمه بستری شهری کل حق بیمه را دولت پرداخت می کند و این دو گروه حق بیمه نمی‌پردازند. خویش فرمایان نیز در ابتدای قرارداد مبلغ معینی واریز می‌کنند و به مدت یک سال از خدمات این سازمان بهره گیری می‌کنند. مراکز طرف قرارداد سازمان خدمات درمانی مثل بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها، دندانپزشکی‌ها و مراکز جراحی محدود می‌باشند. سازمان خدمات درمانی به بیمه‌شدگان خود اعلام می‌دارد که غیر از در موارد اورژانسی حق مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی را ندارند اگر این طور نباشد این سازمان هیچ‌گونه تعهدی پیش روی هزینه‌های بیمه‌گذار ندارد. در صورت اثبات اورژانسی بودن مورد، هزینه‌های پرداختی برابر تعرفه‌های دولتی خواهد بود. نرخ تعرفه‌ها در مجمع شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت تعیین می گردد و به سازمان‌های دیگر و مراکز درمانی ابلاغ می گردد. در سازمان خدمات درمانی نیز مانند سایر بیمه‌ها بحث فرانشیز مطرح می باشد. به این شکل که اگر فرد به صورت سرپایی درمان گردد 10 درصد فرانشیز اعمال می گردد. در مورد خویش فرمایان این اندازه تا 25 درصد می باشد. اگر فرد بستری گردد 30 درصد کل هزینه‌ها به عنوان فرانشیز کسر می گردد و سازمان 70 درصد هزینه‌ها را پرداخت می کند.

2-14-3- شرکت‌های بیمه

صنعت بیمه کشور، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی، با هدف اشاعه فرهنگ بیمه در جامعه، پیشرفت امر تجارت و توسعه مبادلات بازرگانی، ایجاد پس‌انداز و حفظ سرمایه‌های ملی و استقرار تأمین‌های اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده می باشد. توجه خاص شرکت‌های بیمه به انواع بیمه‌های اشخاص و به ویژه امر بیمه درمان، شاید منطقی‌ترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم می باشد. زیرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد می‌آورد به طوری که در بسیاری موارد هزینه‌های ناشی از آن، بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل می کند. به ویژه اینکه هزینه‌های درمانی خصوصاً در مورد اعمال جراحی فوق تخصص و بیماری‌های مزمن به دلیل بستری شدن طولانی در بیمارستان و نیز ابداع روش‌ها و فنون جدید در علم پزشکی، غالباً هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و روز به روز نیز این هزینه‌ها افزایش می‌یابد. لذا برای جبران هزینه‌ها بایستی اقدام لازم صورت بگیرد و بیمه درمان راه مناسبی برای جبران این هزینه‌هاست. پس با در نظر داشتن نیاز جامعه شرکت‌های بیمه، به فکر ارائه پوشش‌های درمانی مازاد بر تعهدات بیمه‌های اجتماعی افتادند. لذا بیمه تکمیلی درمان متداول گردید و با عملی شدن این نوع بیمه، بهره گیری از امکانات درمانی با حداقل هزینه برای درمان افراد و خانواده آنها تأمین گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

-مطالعه عوامل مؤثر بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی بر اساس مدل احتمال خطی

-اهداف فرعی:

– مطالعه بعضی از عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی بیمه گذاران بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی

-تعیین الگوی مدیریت ریسک بیمه های دندانپزشکی تجاری

-تعیین تعرفه گذاری خدمات بیمه های دندانپزشکی در کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه مدل احتمال خطی بر اندازه بهره گیری از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران  با فرمت ورد