پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

– استراتژی تعمیرات در طراحی اولیه

در توضیحات ارائه شده در مدارک طراحی سیستم PM تلفیقی از همه انواع تعمیرات ذکر گردیده که انتخاب آنها بستگی به عوامل ذیل دارد.

1)هزینه تعمیرات ونگهداری

2)اهمیت تجهیز یا قطعه در خط تولید (از لحاظ توقف در خط تولید)

3) قیمت قطعه یا تجهیز

4) تاثیرات ایمنی خرابی قطعه /تجهیز بر نیروی انسانی یا سایر تجهیزات

بدلیل هزینه‌ها‌ی مربوط به تعمیرات پیشگیرانه یا پیشگویانه در مورد قطعاتی که حساسیت بالایی در تولید نداشته و خرابی آنها تاثیری در توقف تولید یا بروز معضلات ایمنی نیروی انسانی یا تجهیزاتی ندارد تعمیرات پس از بروز خرابی منطقی می باشد.

اما در خصوص قطعات یا تجهیزات با حساسیت بالا بکا رگیری سیستم‌ها‌ی نگهداری قبل از بروز خرابی بدلیل هزینه‌ها‌ی مالی خرابی تجهیز امری اجتناب‌ناپذیر می باشد.

در انتخاب روش PM یا CM برای نگهداری تجهیزات  مهم‌ترین پارامتر ارزش قطعه یا تجهیز و همچنین هزینه‌ها‌یی که برای تامین آن پرداخت می‌ گردد به عنوان پارامترهای تاثیر گذار مطرح می‌ باشد.

قطعات یا تجهیزاتی که دارای حساسیت بالایی در تولید هستند اما ارزش یا قیمت بالایی ندارند مشمول سیستمPM  می شوند یعنی قطعه مذکور پس از سپری شدن طول عمر مفید آن در دوره‌ها‌ی زمانی تعریف شده تعویض می گردد اگر حتی قطعه مذکور هنوز در حال کار باشدومشکل خاصی نداشته باشد.

بدیهی می باشد در مورد قطعات گران قیمت ،تعویض قطعه پس از اتمام عمر مفید آن و بدون مطالعه وضعیت چگونگی کارکرد آن هزینه‌ها‌ی زیادی را برای سازمان در بر خواهد داشت لذا در ارتباط با قطعات و تجهیزات حساس و در عین حال گران قیمت از روش CMاستفاده می گردد که در آن ویژگیهای خاصی از قطعه مذکور در دوره‌ها‌ی زمانی کو تاه تر از عمر مفید قطعه اندازه گیری و مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد و یا به تعبیری وضعیت آماده بکار قطعات تحت کنترل قرار گرفته و یا مانیتور می گردد.

سپس با در نظر داشتن وضعیت قطعه نسبت به جایگزینی ویا ادامه بکار آن تصمیم گیری انجام می گردد.لذا در گام اول استقرار نگهداری وتعمیرات لازم می باشد با در نظر داشتن حساسیت قطعه ، ارزش آن وهزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات نوع تعمیرات مشمول هر قطعه مشخص گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه