دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

5  قصد خرید مجدد

امروزه سازمانها به این باور رسیده­اند که تنها با تکرار خرید مشتریان می باشد که قادرند به سود بلند مدت دست یابند. لذا همواره در تلاشند تا در تسهیل فرایند خرید مجدد مصرف کنندگان گامی به پیش بردارند. مقصود از قصد خرید مجدد، تکرار خرید مصرف کننده از برندی خاص بعد از بهره گیری از همان برند (Know & Walker, 2001) یا اعتقاد مشتری به ادامه خرید از شرکتی خاص در آینده می باشد. (Schoefer & Diamantopoulos, 2008) قصد خرید مجدد، حالت انگیزشی مشتریان جهت تکرار رفتار خرید می باشد که به عنوان پیامد ارزش درک شده از برند محصول یا خدمت نیز شناخته شده می باشد. (Tsai, 2005) قصد خرید مجدد نوعی رفتار مبتنی بر شناخت و احساسات می باشد.  (Schoefer & Diamantopoulos, 2008) و همانطور که بیشتر محققین اظهار داشته­اند قصد خرید مجدد شاخص رفتاری وفاداری مشتری (Ha, Muthaly, & Akamavi, 2010)و پیامد اصلی رضایت مشتری می باشد  (Quintal & Polczyncki, 2010) مطالعات نشان می­دهد که قصد خرید مجدد اساساً بستگی بارها و بارها خرید (East, Wright, & Vanhuele, 2008) و حجم خرید مشتری دارد. (Blackwell, Miniard, & Engel, 2001)

چرایی اهمیت خرید مجدد در مدیریت بازاریابی واضح می باشد زیرا حفظ مشتری از جذب مشتری جدید به مراتب منابع کمتری نیازمند می باشد و این از اقتصادی قابل قبول می باشد. قصد خرید مجدد عاملی می باشد که بر روی ارتباط آینده مشتری و سازمان، سوددهی شرکت و موفقیت آنها تأثیر می­گذارد. (Nikbin, Ismail, Marimuth, & et al, 2011)

به گونه کلی دو دیدگاه در ارتباط با قصد خرید مجدد مطرح می باشد: دیدگاه اتفاقی و دیدگاه قطعی خرید مجدد. در دیدگاه اتفاقی، خرید مجدد به صورت کاملا اتفاقی رخ می­دهد، حال آنکه در خرید مجدد قطعی، خرید بر اساس رضایت از تجربیات قبلی و به تعبیری بهتر وفاداری به برند صورت می­گیرد. (Know & Walker, 2001)

2-5 عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد

اما در راستای شکل­گیری وفاداری و قصد خرید مجدد عوامل متعددی اثرگذار هستند. ارزش ویژۀ برند، سازمانها را قادر می­سازد که علاوه بر حفظ سهم بازار خود، مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند.  (Lee & Back, 2009)آکر در سال 1991 بیان نمود که ارزش ویژۀ برند، باعث افزایش کارایی برنامه­های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند می­گردد، مخارج و هزینه­های فعالیت­های ترفیعی را کاهش می­دهد و از طریق گسترش برند، سکویی برای رشد و توسعۀ آن ایجاد می­گردد. پس ارزش ویژۀ برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان، جریان نقدی ایجاد می­نماید. (Buil, Chernatony, & Martinez, 2008)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد