دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی

پیشینه پژوهش

در این بخش، آغاز به مطالعه مطالعات انجام شده مزتبط با موضوع پژوهش در داخل کشور و در ادامه در سایر کشورهای جهان پرداخته می­گردد.

1-9-1- مطالعات انجام شده در ایران

عابدینی (1376) به مطالعه اثرات اجرای برنامه تبلیغات بازرگانی بانک ملی ایران بر جذب مشتری پرداخته می باشد. در این مطالعه، به سنجش اندازه آگاهی عموم مردم از انواع تبلیغات در بانک ملی ایران، سنجش اندازه بازآوری(به خاطر آوردن)، سنجش اندازه گرایش افراد به این بانک و مطالعه ضعف­های تبلیغاتی بانک ملی اقدام گردیده می باشد.

مغویی­نژاد (1378)، درتحقیقی با عنوان مطالعه عوامل موثر بر افزایش اندازه سپرده­گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان، به مطالعه مهمترین عوامل موثر در افزایش اندازه سپرده­گذاری از دیدگاه مشتریان پرداخت. نتایج بدست آمده نشان می­دهند که ویژگی­های فردی کارکنان، تبلیغات، اندازه سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، بر جذب منابع موثر بوده­اند.

طاهری بروجنی (1379) در مطالعه تأثیر بازاریابی در تجهیز منابع مالی بانک کشاورزی تاکید می­کند که اهمیت تجهیز منابع برای بانک کشاورزی به­عنوان نوعی اهرم مالی اعتباری بسیار روشن بوده و برای دستیابی به این مهم،‌ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی بانکداری و ایجاد ساختارهای مناسب و همگرا با مشتری و نیازهای او اجتناب ناپذیر می‌نماید. بازاریابی تأکید زیادی بر حفظ مشتری، برنامه ریزی بلندمدت، خدمت­رسانی و …. داشته و راه رضایتمندی مشتری و حفظ او را مشخص می‌سازد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که بکار بردن آمیخته بازاریابی در تجهیز منابع مالی بانک کشاورزی در استان چهار محال و بختیاری تأثیر اساسی دارد و سه عامل کارکنان،‌قیمت و دارایی‌های فیزیکی در تجهیز منابع مالی بانک کشاورزی تأثیر دارد لیکن رتبه عوامل تبلیغات پیشبردی، مکان و خدمات،‌به شکل خدمات، تبلیغات پیشبردی و مکان تغییر می‌یابد.

فروزنده (1379) در مطالعه اثر تبلیغات در افزایش سپرده نزد بانک­های تجاری در استان دریافت که تبلیغات بر اندازه تقاضای افراد جامعه برای بهره گیری از خدمات عابر بانک و تلفن بانک موثر نمی­باشد. انجام تبلیغات به وسیله بانک­های تجاری باعث افزایش سپرده‌های سرمایه­گذاری بلندمدت آنها شده می باشد و انجام تبلیغات به وسیله بانک­های تجاری باعث افزایش سپرده‌های کوتاه­مدت آنها شده می باشد.

رازانی (1382)، در مطالعه و معرفی روش­های جدید و موثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان به مطالعه عوامل موثر در جذب منابع مالی به روش توصیفی- پیمایشی پرداخته می باشد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که عواملی نظیر فضای فیزیکی مطلوب، ارائه تسهیلات سهل­تر، جذب منابع بلندمدت و… را در جذب منابع موثر می­باشند.

حق­شناس کاشانی (1382) در مطالعه تأثیر اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانک‌ها در جذب و حفظ مشتری معتقد می باشد که در کشورمان هنوز بعضی از بانک‌ها مدیریت بازاریابی ندارند و روابط عمومی وظیفه آن را نیز انجام می‌دهد. در عین حال بعضی از مدیران بانک‌ها وظیفه مدیریت بازاریابی بانک را صرفاً انجام تبلیغات و آگهی می‌دانند، درحالی­که وظیفه مدیریت بازاریابی بسیار فراتر می باشد. نتایج بدست آمده به ترتیب قیمت (تفاوت نرخ کارمزد تسهیلات و نرخ سود تضمین شده سپرده‌ها) و پس از آن فرایند کار و کارکنان بانک، بیشترین تأثیر را در جذب مشتری داشته و تبلیغ و ترفیع نیز کمترین تأثیر را در این زمینه اعمال می کند، این درحالی می باشد که بانک­ها بیشترین بودجه را به تبلیغ و ترفیع اختصاص می‌دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا بین اندازه جذب سپرده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش سهام شرکت و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– آیا بین ارزش ویژه برنده و اندازه فعالیت رسانه­های بازاریابی اجتماعی ارتباطی هست؟

– کدامیک از رسانه­ها برای بازاریابی اجتماعی در موسسه مالی مهر برای جذب سپرده مناسب­تر می باشد؟

– اندازه تاثیرگذاری هرکدام از رسانه­های بازاریابی اجتماعی در جذب سپرده به چه اندازه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر تأثیر رسانه های بازاریابی اجتماعی با فرمت ورد