دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

2 فرایند تصمیم گیری خرید

محیط، شامل بازارها و پیام­های بازاریابی، اطلاعاتی را به فرد می­دهد و این اطلاعات مبنای تصمیم گیری خرید مشتری را فراهم می­سازد. (Raggio, 2006) برای خریدهای مهم مصرف کننده در یک مسیر عقلایی تصمیم به خرید قرار می­گیرد و برای خریدها با درجه اهمیت پایین و کاملاً تکراری، تصمیم به خرید معمولاً به صورت ناخودآگاه شکل می­گیرد (Murphy, 1987) اما به گونه کلی مصرف کنندگان برای تصمیم خرید 5 مرحلۀ کلی را پشت سر می­گذارند که در شکل زیر نشان داده شده می باشد. شایان ذکر می باشد که فرایند خرید قبل از تحقق واقعی خود خرید شروع می­گردد و بعد از خرید نیز همچنان ادامه دارد. در اکثر خریدهای عادی مصرف کنندگان بعضی از این مراحل را نادیده می­گیرند و یا آنها را پس و پیش می­کنند. این مدل تمامی لحظاتی را که مصرف کننده هنگام روبرو شدن با وضعیت خرید پیچیدۀ جدید با آن مواجه خواهد بود را در برمی­گیرد. (Kotler & Armstrong,2008, P147 )

 

2-4-2  تأثیر خرید مصرف کننده

افراد در تصمیم گیری تأثیر­های مختلفی بر عهده میگیرند، این تأثیر­ها عبارتند از:

پیشقدم: کسی که اولین بار دربارۀ ایده خرید محصول یا خدمت خاص فکر کرده و آن را پیشنهاد می­کند.

تأثیر گذار: کسی می باشد که نظرات و پیشنهادات او نهایتاً بر تصمیم خرید اثر می­گذارد

خریدار: خرید عملاً توسط این شخص انجام می­گیرد.

تصمیم گیرنده: کسی که نهایتاً دربارۀ خرید یا قسمتی از خرید تصمیم می­گیرد، یعنی تصمیم دربارۀ خرید، آن چیز که که بایستی خریده گردد، نحوۀ خرید و مکان خرید بر عهدۀ این شخص می باشد.

ذینفع یا بهره گیری کننده: کسی محصول یا خدمت را مصرف می­کند یا مورد بهره گیری قرار می­دهد. (کاتلر و آرمسترانگ ,1389، ص207)

2-4-3  انواع رفتار خرید

رفتار خرید بر اساس اندازه درگیری مصرف کننده و اندازه تفاوت بین برندها به گونه­های متفاوتی تعریف شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد