پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

فرضیات پژوهشی

هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی تجهیزاتی می باشد که بایستی تحت پایش وضعیت گیرند.در همین راستا سه سوال پژوهشی به ترتیب ذیل مطرح می گردد:

 1. معیارهایی که برا ساس آن می‌ توان تجهیزات را اولویت بندی نمود کدام می باشد ؟
 2. وزن معیارهایی که برای اولویت بندی مشخص می‌ گردد چه مقدار می باشد ؟
 3. اولویت بندی تجهیزاتی که بایستی تحت CM قرار بگیرند با بهره گیری از معیارهای وزن داده شده چگونه می باشد؟

 

1-5-ضرورت و اهمیت پژوهش

در حال حاضر در شرکت فولاد آلیاژی ایران یکی از روشهایی که برایPM[1] از آن بهره گیری می گردد روش CM می‌باشد. این روش که یکی از روشهای پیشرفته درعلم نگهداری و تعمیرات به شمار می رود دارای مزیتهای زیادی نسبت به روشهای گذشته نگهداری و تعمیرات که قبلا تبیین داده گردید می باشد این روش دارای قابلیت اطمینان بسیار بالایی می باشد. به این معنی که احتمال توقف تجهیزی که تحت این روش نگهداری و تعمیرات قرار گیرد، بسیار پایین می آید و در ضمن باعث افزایش عمر اینگونه تجهیزات نیز می گردد البته مطلب مهم این می باشد که این روش به هزینه‌ زیاد نیاز دارد و برای اجرای آن بایستی  بر آوردهای اقتصادی لازم صورت پذیرد. اجرای این روش در شرکت فولاد آلیاژی ایران از سال 1383 شروع گردید و به گونه کلی به پیمانکار واگذار گردید. رو‌شهایی که برایCM  درفولاد آلیاژی ایران انجام می گردد شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • واکاوی روغن
 • واکاوی ارتعاش تجهیزات دوار
 • حرارت سنجی
 • ضخامت‌سنجی شبکه سیالات

در شرکت فولاد آلیاژی ایران انتخاب تجهیزاتی که بایستی تحت CM قرار بگیرند در آغاز بر عهده واحد بازرسی کارخانه بود وا ین واحد نیز با مشخص نمودن9 معیار زیر از واحدهای مختلف خواستار اعلام لیست تجهیزاتی که با‌ید تحت CM  قرار بگیرند گردید که این 9 معیار‌به تبیین ذیل می‌باشند :

 • اندازه اهمیت تجهیزوتاثیر توقف تجهیز در خط تولید
 • توان موتور

[1]Preventive Maintenance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

 • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
 • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
 • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )

1-3-2- اهداف جزیی

 • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
 • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اولویت بندی تجهیزات مهم
 • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد