دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

رویکرد مگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در زمینه اندازه­گیری وفاداری مشتریان دو مبنای وفاداری قرار دارد. یکی از این دیدگاه­ها بر اساس مفهوم رفتاری می باشد و به تکرار رفتار خرید مشتری می­پردازد. در این دیدگاه 3 معیار ( نسبت خرید، توالی خرید و احتمال آن) مطرح می­گردد. برای ارزیابی این ابعاد وفاداری می­بایست داده­های مربوط به گذشته خرید مشتریان تخمین زده گردد.

دیدگاه دوم که دیدگاه نظری خوانده می­گردد ساختارهای دانش، احساسی و ذهنی مشتریان را به هم مرتبط می­کند و در آن اثرات برنامه ریزی شده و هدف گذاری شده رفتار مشتری به عنوان متغیر واسطه­ای بین محرک و پاسخ اندازه­گیری می­گردد. این توجه­ها به این شکل اندازه­گیری می­گردد که از افراد بسیاری پیرامون توجه آنها نسبت به برند موسسه، اندازه تعهد به آن، پیشنهاد برند موسسه به دیگران و مقایسه آن نسبت به برند رقیبان پرسشهایی مطرح می­گردد. مگی این دو دیدگاه را در هم آمیخته و چهار نوع وفاداری را به تبیین زیر متمایز کرده می باشد. (سید علوی, 1392)

1) وفاداری واقعی: وفاداری واقعی زمانی هست که مشتریان به گونه منظم از سازمان خاصی به خاطر ترجیحات قوی خود خرید نمایند. در نتیجه این طبقه سودآورترین طبقه وفاداری می باشد. مدیران می­بایست  بر حفظ و تقویت مشتریان تمرکز کرده، مزیت­های قیمتی خود را نگه داشته و خدمات دیگری را که از نظر مشتری ارزشمند می باشد نیز ارائه دهند.

2) وفاداری پنهان: مشتریان وفادار پنهان بر اساس توجه بالای خود نسبت به سازمان و برند آن مشخص می­شوند اما رفتار خرید آنها مشخص نیست. انتخاب­های صورت گرفته توسط این دسته از مشتریان معمولا تحت تأثیر محل عرضه کننده، وضعیت موجودی کالا یا تأثیرات پذیرفته شده از دیگران قرار می­گیرد. در چنین موقعیتی مدیران می­بایست موانع رفتاری تکرار خرید را از بین بردارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد