پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

ادامه فعالیت[1]

ادامه فعالیت تا زمانیکه پایش بعدی صورت گیرد یا اینکه یکی از فعالیتهای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه صورت گیرد.

2)نگهداری و تعمیرات کامل[2]

به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات گفته می گردد که وضعیت عملیاتی سیستم را به وضعیت یک سیستم نو بر می‌گرداند. در این حالت سیستم تابع توزیع عمر و نرخ شکست یکسانی با یک سیستم نو دارد. تعویض یک سیستم معیوب با یک سیستم کاملا نو، نوعی از نت کامل میباشد.

3)حداقل نگهداری و تعمیرات[3]

به فعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات گفته میشود که نرخ شکست سیستم را به حالت قبل از شکست بر می‌گرداند. تعویض تسمه موتور مثالی از این دسته فعالیت می‌باشد به این خاطر که نرخ شکست کلی اتومبیل تغییر نکرده می باشد.

4)نگهداری و تعمیرات ناقص[4]

به فعالیتهای نگهداری و تعمیرات گفته می گردد که وضعیت سیستم را بهتر می ‌کند اما نه به اندازه زمانی که با یک سیستم کاملا نو تعویض گردد. این فعالیت‌ها‌ بعضی از فعالیتهای دو دسته قبل را نیز شامل می شوند. بعنوان مثال تنظیم موتور،عملکرد موتور را بهبود می‌دهد اما آن را به یک موتور نو تبدیل نمی‌کند(Pham , H., Wang, H1996)

 

2-3- نقد ادبیات

با در نظر داشتن کارهای انجام شده در زمینه CBMو دسته بندی‌ها‌ی انجام شده در بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که مدل‌ها‌ی ارائه شده در این زمینه جای توسعه فراوانی را دارند. بالاخص اینکه به علت وجودخطاهای اندازه گیری به هنگام پایش وضعیت، اطلاعات و مقادیر پایش شده می‌توانند دارای توزیع امکان فازی باشند . نکته دیگر اینکه تقریباً تمامی‌مدل‌ها‌ی ارائه شده فرض می‌کنند که سیستم مورد بهره گیری تازمان بینهایت مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت . این فرض منجر به این می گردد که پس از گذشت مدت زمانی اقدامات انجام شده با تغییرات کمی‌متناوباً تکرار می شوند.

نتیجه اینکه معرفی آستانه برای انجام اقدامات نگهداری و تعمیرات بهتر از تصمیم گیری مرحله ای برای انجام اقدامات می باشد. بنابر این فرض مذکور باعث شده می باشد تا اغلب مدل‌ها‌ به سمت بهره گیری از توزیع پایای فرآیند

[1] Operate

[2] Perfect Repair or Perfect Maintenance

[3] Minimal Repair or Minimal Maintenance

[4] Imperfect Repair or Imperfect Maintenance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

  • کاهش توقف تجهیزات خط تولید
  • کاهش هزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات
  • افزایش راندمان تجهیزات)مقصود از راندمان قابلیت دسترسی به تجهیزات می باشد )
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-2- اهداف جزیی

  • شناخت شاخصهای مهم نگهداری وتعمیرات
  • تهیه لیستی از تجهیزات حساس شرکت
  • اولویت بندی تجهیزات مهم
  • شناخت خبرگان سطوح مختلف شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه