پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد

روش‌های متفاوتی برای سنجش و ارزیابی عملکرد طراحی شده می باشد که مدیران سازمان‌ها با در نظر داشتن هدف از ارزیابی و نوع سازمان از روش یا مدل خاصی بهره می‌گیرند و یا با ترکیب و تلفیق چند مدل، مدل مورد نیاز خود را طراحی می‌کنند، لذا شناخت الگوهای مختلف ارزیابی عملکرد و تشخیص و به‌کارگیری صحیح و به جای این الگوها در سازمان، مانند مسایل بسیار مهم در این مقوله می باشد. (احمدوند و همکاران، 1391) در ادامه به بعضی از مهم‌ترین آن‌ها تصریح شده می باشد:

 

2-1-6-1 مدل اسکور[1]

انجمن زنجیره تأمین ایالات‌متحده، مدلی با نام اسکور( مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین) را به عنوان نوعی استاندارد صنعتی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین ارائه داد که آخرین نسخه آن در سال 2008عرضه شده می باشد. این مدل، مفاهیم متداول و معمول فرایند‌های تجاری، مهندسی مجدد، بازاریابی و سنجش فرایندها را در چارچوب متقاطع عملیاتی ترکیب می کند. این مدل، با ارائه تعریف و تشریح استاندارد از فرایندهای مدیریتی و روابط آن‌ها و ملاک‌های سنجش کارایی استاندارد، بستر استانداردسازی و بهبود مستمر را برای هر نوع زنجیره تأمین فراهم می‌سازد. مزیت اصلی ارزیابی عملکرد توسط این مدل نسبت به مدل‌های پیشین، فرایند گرا بودن دیدگاه آن می باشد(فیض‌آبادی، 1382).

 

2-1-6-2 مدل تعالی عملکرد سازمانی اروپا  [2]

مدل بنیاد اروپایی کیفیت، چارچوبی برای ارزیابی و بهبود سازمان بوده و دارای مزیت‌های پایداری می باشد که یک سازمان سرآمد بایستی به آن‌ها دست یابد. در حقیقت این مدل ابزاری اجرایی می باشد به مقصود کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب به وسیله سنجش اندازه قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار و همچنین به آن‌ها کمک می کند تا فاصله‌ها را شناسایی و سپس راه‌حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند. چارچوب این مدل بر پایه نه حوزه ایجاد شده می باشد. پنج حوزه از آن‌ها، گروه توانمند‌سازها را تشکیل می‌دهند که عبارت‌اند از : رهبری، کارکنان، سیاست‌ها و استراتژی‌ها، منابع و‌ ذی‌نفعان و فرآیندها و اظهار‌کننده نوع فعالیت‌های سازمان و چگونگی انجام آن‌ها هستند و چهار حوزه باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می‌دهند که عبارت‌اند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد و خواسته‌هایی را مشخص می‌کنند که سازمان بایستی با اجرای توانمندسازها به آن‌ها دست یابد.

 

2-1-6-3  مدل کارت امتیازی متوازن[3]

یکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین مدل‌های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی‌متوازن» می باشد که توسط «کاپلن و نورتن[4]» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته می باشد. این مدل پیشنهاد می کند که به مقصود ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص‌های متوازن بهره گیری نمود تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه‌های مختلف، پاسخگویی به چهار سؤال اساسی زیر را امکان‌پذیر می‌سازد.

  1. نگاه‌ها به سهامداران چگونه می باشد؟ (جنبه مالی)
  2. در چه زمینه‌هایی بایستی خوب اقدام کنیم؟ (جنبه داخلی کسب‌وکار)

[1] SCOR

[2]EFQM

[3] Balanced Score Card

[4] Kaplan and Norton

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گیری از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در شرکت سایپا صورت پذیرفته می باشد.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گیری از رویکردDEA  با فرمت ورد