دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

2 مزایای وفاداری به برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وفاداری مشتریان به برند می­تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت گردد و سهم بازار رابطۀ نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری دارد. (Meller & Hansan, 2006) وفاداری مشتریان باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش، درآمد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به کوشش­های بازاریابی رقبا می­گردد. (Matzler & Grabner, 2008) تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک برند، دارایی شرکت محسوب شده و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه نام تجاری شناخته می­شوند. (Dekimp, Steenkamp, Mellens, & et al, 1997) و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت­ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار کمتر می باشد. وفاداری از توجه مطلوب­تر به به یک برند در مقایسه با دیگر برندها و تکرار رفتار خرید حاصل می­گردد. (Palmer, 2001)

یکی از سرمایه­های گرانبهای کسب و کارها، وفاداری مشتریان می باشد. رقبا ممکن می باشد از محصول و فرآیندها یا خدمات کپی برداری کنند اما تغییر دیدگاه مشتریان جهت تغییر برند دشوار می باشد. مبنای وفاداری به برند می­تواند یک عادت ساده باشد، و یا ممکن می باشد به علت هزینه­های تغییر برند، مصرف کننده حاضر به تغییر برند نباشند و به برند وفادار بماند. وفاداری به برند دارای مزایای رقابتی برای شرکت­هاست. مانند این مزایا عبارتند از:

– وفاداری به برند کنونی مانعی برای ورود رقبا

– وفاداری به برند، اهرم تجاری برند برای اشغال فضای بیشتری از قفسه­های فروشگاه می باشد.

– تعداد بالای مشتریان وفادار و راضی، تصویر مناسبی از برند ایجاد می­کنند.

– وفاداری به برند فرصت واکنش رقابتی به حرکت­های رقبا و توسعه محصول و برند را ایجاد می­کند. (Aaker A. , 1995)

– وفاداری به برند کنونی مانعی برای جذب مشتریان به فعالیت­ها و حملات بازاریابی رقبا

– کاهش هزینه­های تبلیغاتی و هزینه جذب مشتریان (Rundle-Tiele & Mckay, 2001)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مطالعه اثر ارزش درک شده[1] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر کیفیت درک شده[2] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر  ارزش ویژۀ درک شده[3] بر رضایت از برند و اعتماد به برند.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر اعتماد به برند.

– مطالعه اثر اعتماد به برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر رضایت از برند بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر.

– مطالعه اثر تعهد مستمر و تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد  با فرمت ورد